ისტორია

გიორგი ჯახუტაშვილი
გამგეობის თავჯდომარე
გიორგი მარრი
თავმჯდომარის მოადგილე
ირაკლი კაკალაძე
წევრი
ნიკოლოზ გეგუჩაძე
წევრი
მურატ ჯუმადილლაევი
წევრი