მედია

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის პრეზენტაცია