მედია

მრგვალი მაგიდა თემაზე - ყაზახური ტურისტული ნაკადის მნიშვნელობა და პერსპექტივა საქართველოსთვის