განაცხადი წევრობაზე

ა(ა)იპ „ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების“ გამგეობას გაერთიანების წევრად მიღების შესახებ

განაცხადი წევრობაზე

ა(ა)იპ „ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების“ გამგეობას გაერთიანების წევრად მიღების შესახებ

საკონტაქტო პირები

გყავთ თუ არა აფილირებული ორგანიზაციები?

განაცხადი წევრობაზე

ა(ა)იპ „ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების“ გამგეობას გაერთიანების წევრად მიღების შესახებ

საკონტაქტო პირები

გყავთ თუ არა აფილირებული ორგანიზაციები?

ინფორმაცია აფილირებული ორგანიზაცი(ებ)ის შესახებ

განაცხადი წევრობაზე

ა(ა)იპ „ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების“ გამგეობას გაერთიანების წევრად მიღების შესახებ

ინფორმაცია ხელმძღვანელი პირის შესახებ

გავეცანი და ვეთანხმები ააიპ „ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების“ წესდებით დადგენილ დებულებებს. გთხოვთ, მიმიღოთ თქვენი ორგანიზაციის