ისტორია

ნატა ფედოსევა
გაერთიანების დირექტორი
გუგა ტერელაძე
ვაჭრობის განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი
ლევან სულაბერიძე
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომეტეტის თავმჯდომარე