ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების მისიაა საქართველოსა და ყაზახეთში ეკონომიკური ზრდის და ჯანსაღი, კონკურენტული ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების გზით.

გაერთიანება მიზნად ისახავს საქმიანი კავშირების განვითარებას, ინვესტირების შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას და წევრი ორგანიზაციების ინტერესების დაცვას.

გაერთიანების წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ორგანიზაცია, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი და არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქართული და უცხოური კომპანია ან ნებისმიერი სახის სამეწარმეო სუბიექტი, რომელიც მონაწილეობს ბიზნეს და კულტურულ საქმიანობაში, ნაწილობრივ ან მთლიანად ახორციელებს საქმიანობას საქართველოსა და/ან ყაზახეთში, იზიარებს გაერთიანების მიზნებს და ფასეულობებს.